Thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản đối với nam

297

Chồng đóng bảo hiểm xã hội bao lâu mới được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con?

Khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian như sau:

– 05 ngày làm việc;

– 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

– Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

– Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

chế độ thai sản

Như vậy, với quy định này thì chỉ cần lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ thai sản khi vợ sịnh con (không cần phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu).