Khám chữa bệnh khác nơi đăng ký BHYT: Khi nào hưởng 100% quyền lợi?

310

Kể từ ngày 01/01/2016, đối tượng khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở khác nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ vẫn được hưởng 100% quyền lợi BHYT trong những trường hợp sau (Căn cứ Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT):

– Khám chữa bệnh thông thường tại trạm y tế tuyến xã/phường hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến quận/huyện trong cùng địa bàn tỉnh nơi đăng ký BHYT.

– Khám chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu, sau cấp cứu nếu tiếp tục điều trị nội trú tại cơ sở tiếp nhận cấp cứu vẫn hưởng bảo hiểm như bình thường.

– Khám chữa bệnh tại cơ sở khác tỉnh thành đăng ký BHYT nhưng tương đương với tuyến của cơ sở ghi trên thẻ đối với người tham gia bảo hiểm đi công tác, học tập làm việc lưu động hoặc tạm trú dưới 12 tháng ở địa phương đó.

(Trường hợp địa phương đó không có cơ sở y tế tương đương thì người tham gia BHYT được lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh khác có tổ chức khám, chữa bệnh BHYT ban đầu).

Quý Nguyễn