Giáo viên, công nhân viên tham gia thi chạy việt dã

234

Hưởng ứng Chương trình Tháng Thanh niên năm 2018, Giáo viên, công nhân viên trường Mầm non Tuổi Hồng  tham gia thi chạy Việt dã vào sáng thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2018 do Ủy Ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh tổ chức nhằm đẩy mạnh giáo dục thể chất và thể thao trường học, đảm bảo yêu cầu phát triển con người toàn diện, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên, nâng cao sức khỏe, thể lực tầm vóc người Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Với sự cố gắng nhiệt tình tham gia, cô Nguyễn Thị Thúy Hồng-công nhân viên trường Mầm non Tuổi Hồng  được khen thưởng  với thành tích Đạt giải Khuyến khích Hội thi chạy việt dã ngày hội thể dục thể thao phường Cầu Ông Lãnh năm 2018.

3 4 6 1 2