Chuyên đề cụm: Hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

367

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình Giáo dục mầm non. Kỹ năng sống là một trong những kỹ năng nền tảng giúp trẻ mầm non hình thành và phát triển nhân cách, sẵn sàng vào lớp một. Được sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục & Đào tạo quận 1 và cụm chuyên môn 3, trường Mầm non Tuổi Hồng tổ chức chuyên đề Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đón Quận và Ban giám hiệu, giáo viên các trường trong cụm 3 vào ngày 11 tháng 04 năm 2018 dự hai hoạt động:

+ Dạy trẻ gấp quần áo – Nhóm 25-36 tháng. Giáo viên: Nguyễn Thanh Bình
+ Dạy trẻ trang trí bánh bông lan – Lớp Lá 1. Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Phi
IMG_8401 IMG_8402 IMG_8405 IMG_8411 IMG_8452 IMG_8480 IMG_8483 IMG_8487 IMG_8492 IMG_8500 IMG_8503 IMG_8504